Saker att göra i Stockholm

- Din guide till tjänster i Stockholm

- Vård -

Psykologtjänster

Att hitta psykologtjänster när man mår dåligt eller behöver annan psykologisk kompetens är inte alltid så lätt. Det finns ett tusental legitimerade psykologer som arbetar i Stockholm. De gör bland annat utredningar, bedriver psykoterapi och arbetar med organisationspsykologi. De arbetar också på offentliga verksamheter och inom regionen, så som på vårdcentral, ungdomsmottagningar och inom skolan. Om man önskar gå i psykoterapi finns det flera vägar att gå. Det finns både offentligt och privat finansierad psykoterapi i Sverige. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Privat terapi bekostar du själv, men å andra sidan får du möjlighet a att själv välja behandlare, terapiform och vilka problem du vill prata om. Den offentliga vården är finansierad av regionen, men är o andra sidan mer begränsad i exempelvis för vilka tillstånd vård erbjuds, hur lång väntetid mottagningarna har, och hur långa terapierna är. Om du söker efter en privat psykolog/psykoterapeut i Stockholm eller andra delar av Sverige. kan du kolla på exempelvis teraply.se/psykolog-i-stockholm. Om du söker offentlig vård kan du gå till den vårdcentral där du är listad och få hjälp där. 

- Vård -

Spelberoende

Spelberoende är ett samhällsproblem som ökat kraftigt i corona-tider när flera blir hemmasittande, förlorar sina jobb och inte kan leva lika aktiva liv som tidigare. Spelberoendets konsekvenser sträcker sig ofta längre än enbart till ekonomiska sådana. Relationer, arbete och andra fritidsaktiviteter kan också bli lidande. Många som lider av missbruksproblem har också besvär med psykisk ohälsa. Vissa missbrukar som en direkt konsekvens av sin psykiska ohälsa medan andra utvecklar problem med måendet till följd av missbrukets skadliga konsekvenser.  

 

 Om du lider av spelberoende och söker hjälp finns Stodlinjen.se där du kan hitta hjälp av olika slag. Det finns utöver hjälp för att sluta spela även möjlighet att få skuldsanering och liknande ekonomiskt stöd. Detta stöd är olika beroende på vilken region du bor i. Kolla med dina lokala myndigheter för mer information om hur det fungerar hos dig.

- Vård -

Tandvård

Kommer snart

Close Bitnami banner
Bitnami