Saker att göra i Stockholm

- Din guide till tjänster i Stockholm

- Vård -

Psykologtjänster

Att hitta psykologtjänster när man mår dåligt eller behöver annan psykologisk kompetens är inte alltid så lätt. Det finns ett tusental legitimerade psykologer som arbetar i Stockholm. De gör bland annat utredningar, bedriver psykoterapi och arbetar med organisationspsykologi. De arbetar också på offentliga verksamheter och inom regionen, så som på vårdcentral, ungdomsmottagningar och inom skolan. Om man önskar gå i psykoterapi finns det flera vägar att gå. Det finns både offentligt och privat finansierad psykoterapi i Sverige. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Privat terapi bekostar du själv, men å andra sidan får du möjlighet a att själv välja behandlare, terapiform och vilka problem du vill prata om. Den offentliga vården är finansierad av regionen, men är o andra sidan mer begränsad i exempelvis för vilka tillstånd vård erbjuds, hur lång väntetid mottagningarna har, och hur långa terapierna är. Om du söker efter en privat psykolog/psykoterapeut i Stockholm eller andra delar av Sverige. kan du kolla på exempelvis teraply.se/psykolog-i-stockholm. Om du söker offentlig vård kan du gå till den vårdcentral där du är listad och få hjälp där. Om du har symtom som kan överensstämma med ADHD kan du göra ett ADHD test här.

- Vård -

Spelberoende

Spelberoende är ett samhällsproblem som ökat kraftigt i corona-tider när flera blir hemmasittande, förlorar sina jobb och inte kan leva lika aktiva liv som tidigare. Spelberoendets konsekvenser sträcker sig ofta längre än enbart till ekonomiska sådana. Relationer, arbete och andra fritidsaktiviteter kan också bli lidande. Många som lider av missbruksproblem har också besvär med psykisk ohälsa. Vissa missbrukar som en direkt konsekvens av sin psykiska ohälsa medan andra utvecklar problem med måendet till följd av missbrukets skadliga konsekvenser.  

 

 Om du lider av spelberoende och söker hjälp finns Stodlinjen.se där du kan hitta hjälp av olika slag. Det finns utöver hjälp för att sluta spela även möjlighet att få skuldsanering och liknande ekonomiskt stöd. Detta stöd är olika beroende på vilken region du bor i. Kolla med dina lokala myndigheter för mer information om hur det fungerar hos dig.

- Aktier -

Investeringar och börstips

Under coronampandemin har världens börser varit väldigt volatila. I upptakten av smittspridningen föll aktiemarknaderna kraftigt, men i samband med att centralbankerna började skjuta in nya pengar i systemet, kom en stark vändning. 

När börserna svänger kraftfullt är det lätt att gå bort sig på marknaderna. För att motverka irrationellt handlande i rädsla av att missa uppgångar, bör man som aktiv på börsen ha koll på fenomen som börs- och tradingpsykologi. 

Det finns många bra böcker som belyser just dessa fenomen, bland annat Trading in The Zone av Mark Douglas. Här fokuserar Douglas på värdet av att i förväg förstå att inget utfall går att förutse, och därför räkna med just att allt kan hända inför en investering. 

Detta tar dock tid och energi för att bygga upp. Konceptet som sådant är lätt att förstå sig på och köpa, men att fullt ut acceptera ovissheten kring möjliga utfall inför sitt handlande kräver mental förberedelse. Om detta skriver även Michael Covel i sin bok Trend Following, även Daniel Kahneman belyser fenomenet i Tänka snabbt och långsamt.

Ecoptimist är en investeringshemsida baserad i Stockholm som listar många böcker som belyser ekonomi, trading och just psykologin som påverkar besluten många investerare tar och hur dessa påverkar resultaten. 

Benoit Mandelbrot lyfter upp mycket kring irrationalitet i marknaden i sin bok Misbehaviour of Markets. I Misbehaving tar även Richard Thaler upp fenomenet, men fokuserar mer på beslutsfattande på individnivå ur ett makroekonomiskt perspektiv. 

Längre och mer utförliga recensioner och sammanfattningar av dessa böcker finns på Ecoptimist. 

- Vård -

Tandvård

Kommer snart

Close Bitnami banner
Bitnami